De VerenigingsMonitor 2021 komt eraan!

De tweede editie van de VerenigingsMonitor, die van 2021 dus, komt er volgende week aan. De VerenigingsMonitor – een initiatief van het LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst ) – is een onderzoek naar kunst- en cultuurverenigingen en –stichtingen, zoals muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, schilderclubs, dansverenigingen, etc.

Vul in en stuur terug!

Koornetwerk Nederland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk koren de vragenlijst invullen en terugsturen. Die wordt in de week van 8 februari digitaal uitgezet, onder meer via deze website. Een hoge respons levert een volledig en representatief beeld op van ontwikkelingen en knelpunten.

Coronatijd

Zeker in deze coronatijd – waarin koren tot de meest direct getroffen verenigingen behoren – is het van groot belang te weten wat er gebeurt en waar ondersteuning nodig is. Als de respons hoog genoeg is, kan het LKCA bovendien analyses-op-maat maken voor de diverse disciplines in provincies en gemeenten.

Editie 2018

De eerste VerenigingsMonitor van 2018 heeft veel waardevolle informatie opgeleverd over de stand van de cultuurverenigingen in Nederland. De rapportage is hier te vinden. De vraagstelling van de VerenigingsMonitor 2021 is gebaseerd op die van 2018 zodat een goed beeld ontstaat van de veranderingen. Daarnaast zijn extra vragen toegevoegd over de effecten van de coronaperiode.