Ontwikkelingen rond Corona-virus

KOOR & CORONA UPDATE 27-04-2020
Op de website van Koornetwerk Nederland staat een update waar koren zich de komende tijd aan vast kunnen houden. We komen via de website met actualiseringen zodra er nieuwe relevante informatie is.

Lees hier meer!


De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. 

De Nederlandse regering heeft ver gaande maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Een van de belangrijkste consequenties voor de koorsector is dat concerten en andere publieksgerichte uitvoeringen zoals evenementen en festivals afgelast moeten worden. In ieder geval tot en met 6 april.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door Koornetwerk Nederland ondersteund door de amateurkoren op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals repetities, overleggen, vergaderingen en vieringen die niet strict noodzakelijk zijn ook af te gelasten.

Hou de website van het RIVM en de Rijksoverheid goed in de gaten en volg de adviezen en genomen maatregelen op!

Alle informatie van het RIVM en Rijksoverheid vind je op:

Lees op deze pagina alle informatie over de gevolgen op lopende contracten bij annulering van je kooractiviteiten door het Corona-virus.

Advies bij annulering activiteiten vanwege coronamaatregelen – ga op zoek naar de gezamenlijke oplossing

Veel activiteiten komen vanwege de genomen coronamaatregelen te vervallen. Voor het koor brengt dat veel vragen met zich mee: hoe zit het eigenlijk met annulering. Koornetwerk Nederland biedt, met dank aan de KNMO, een overzicht aan waar je aan moet denken. Het belangrijkste advies daarbij is: ga met betrokkenen om tafel te gaan om te bezien of er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen.

De coronacrisis kan voor alle betrokkenen, voor de één meer dan voor de ander, (financiële) gevolgen hebben. Het is in de meeste gevallen voor alle betrokkenen het beste als er afspraken kunnen worden gemaakt. Met name met betrekking tot de professionals werkzaam in onze sector adviseren wij koren en muziekverenigingen constructief in overleg te gaan. Voor deze groep is het wegvallen van salaris/vergoeding gedurende deze (hopelijk korte) periode ongewenst. Wij hopen dat koren in ieder geval gedurende de eerste periode (tot en met 31 maart 2020) de vergoeding aan hun professionals kunnen doorbetalen.


Coronameldpunt voor ZZP-ers in de culturele en creatieve sector

Het Corona-virus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. In het bijzonder worden zelfstandige kunstenaars en zzp’ers getroffen. De Kunstenbond wil dat de overheid voor de cultuursector met speciale maatregelen komt, nu tienduizenden zelfstandige kunstenaars hun inkomen verliezen door annuleringen van theaters, podia en andere zalen. ZZP’ers in de culturele en creatieve sector kunnen hun problemen en gederfde inkomsten vanaf vanavond melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende website.


Factsheet maatregelen per 21-04-2020