Corona veroorzaakt ongekende terugval van ledenaantallen bij korenbonden

Al langere tijd loopt het aantal koren dat zich aansluit bij een korenbond langzaam maar zeker terug. Door corona is de terugval echter fors toegenomen. Duizenden koorzangers hebben hun lidmaatschap opgezegd voor 2021. Een heftig resultaat voor een sector die al een jaar letterlijk het zwijgen is opgelegd.

Dat er een grote daling zou zijn, was wel al verwacht, maar een daling tot maar liefst 28,5% is een behoorlijke klap voor de korenbonden, maar ook voor de individuele koren en dirigenten. Een verlies van ruim 14.000 aangesloten zangers is het eerste tastbare resultaat van de coronacrisis. 

Terugval met name bij ouderen
De terugval is er in alle genres en alle leeftijden. Echter waar bij de lichte muziek het aantal koren stabiel blijft, worden er in andere genres koren opgeheven. Veruit de grootste terugval zit bij koren met veel of alleen maar ouderen. Niet vreemd, als je bedenkt dat vooral ouderen het meest kwetsbaar zijn voor corona. De angst zit er goed in, mede door de negatieve aandacht voor het samen zingen. De koren zijn nu veelal een jaar niet bij elkaar gekomen, online is onvoldoende een alternatief en het perspectief vanuit de overheid blijft uit. Er zijn daardoor al vele koren opgeheven, waardoor met de geliefde vrijetijdsbesteding van duizenden mensen ook belangrijke sociale vangnetten verloren gaan.

Grote economische verliezen
Naast de bij de korenbonden aangesloten koren liggen ook de vele projectkoren en andere initiatieven stil. Het stilleggen van de activiteiten werkt door in de hele sector: de miljoenen contributieinkomsten van de zangers gaat voor het grootste deel naar de dirigenten en andere professionals in de sector. Ook de bonden en Koornetwerk Nederland kampen met teruglopende inkomsten, terwijl ondersteuning juist nu nodig is.

Van nationaal perspectief naar sectorbreed herstelplan
Koornetwerk Nederland vreest dat wanneer perspectief uitblijft deze dramatische terugval pas het begin is. En dat perspectief is nog niet in zicht: cultuurbeoefening wordt in de routekaart niet eens benoemd. Ook de jeugd mag al maanden niet samen zingen, wat impact heeft voor de jongeren en de toekomst van de sector.
Met de leden en partners, treft Koornetwerk Nederland volle voorbereiding om – zodra het weer kan – actie te ondernemen om herstel en ontwikkeling van de sector te stimuleren. Zingen kan namelijk goed veilig en is bovendien nog heel gezond ook. Alle hoop is daarbij gevestigd op ondersteuning van de overheid, zowel de gemeenten als het Rijk.

We houden u op de hoogte!