Coalitie ziet noodzaak steun voor verenigingen en muziekeducatie

De nieuwe coalitie wil structureel € 170 miljoen per jaar investeren in de creatieve en culturele sector om herstel, vernieuwing en groei mogelijk te maken. En er komt een herstelplan om professionals, instellingen én amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken. Dat staat in het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst waarmee de coalitie de komende vier jaar aan de slag wil.

Opvallend is dat de coalitiepartners (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) het belang van de vereniging in de buurt al direct in de inleiding van het coalitieakkoord benoemen. En verderop vinden ze cultuur ‘van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij: de verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven. Corona toonde het innovatievermogen van de cultuursector, maar ook haar kwetsbaarheid.’

Toegankelijk

De coalitie wil ook de arbeidsmarktpositie van makers in de creatieve sector verbeteren en muziek- en cultuureducatie op school stimuleren. Verder wil het akkoord cultuur toegankelijk maken voor iedereen, onder meer door een goede regionale spreiding door heel Nederland en door extra investeringen in cultuurparticipatie.

Verademing

Koornetwerk Nederland is in een eerste reactie positief gestemd over het coalitieakkoord. “Corona en de maatregelen om het onder controle te krijgen, raken de koorsector hard”, zegt voorzitter Daphne Wassink. “Dan is dit coalitieakkoord een welkome verademing. Ook al omdat er – behalve het herstelplan voor de amateurverenigingen – investeringen in muziek- en cultuureducatie en in cultuurparticipatie worden beloofd. Dat is drie keer goed nieuws, maar ook hard nodig.”

Uitwerking

Daphne Wassink beseft dat alles staat of valt met de uitwerking van de plannen. “Daar zijn we heel benieuwd naar. Het akkoord ademt het belang van de inzet van onze amateurkoren en hun vrijwilligers voor de samenleving. De noodzaak om dat belang structureel te versterken, lijkt nu te worden erkend. We zullen de uitwerking van de culturele paragraaf gaan volgen. En natuurlijk willen we – samen met ons netwerk – daar graag ons steentje aan bijdragen.”