Amateurkoren mogen nog niet samen zingen

Zingen in groepsverband is verboden en daarom mogen amateurkoren nog niet samen zingen. Dat geldt voor repetities en concerten. Uitzonderingen zijn er voor kinderen tot 13 jaar (dit was voorheen 17 jaar) en voor professionele zangers en zangkoren: zij mogen wel in groepen zingen. Ook tijdens kerkdiensten mag gezongen blijven worden.

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 17 november werd het extra maatregelenpakket van de afgelopen twee weken ingetrokken. Het kabinet liet weten dat we teruggingen naar de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober en dat er geen nieuwe extra maatregelen zouden komen. Koren werden niet genoemd tijdens de persconferentie.

Desondanks verscheen op deze pagina van de website van de Rijksoverheid vrijwel tegelijkertijd het bericht dat het verbod op samen zingen van kracht blijft.

Koornetwerk Nederland mist de onderbouwing voor dit kabinetsbesluit. Ook een datum die weer perspectief op zingen biedt, is niet genoemd. We doen ons best zo snel en goed mogelijk te achterhalen wat de redenen zijn voor deze nieuwe maatregel en welk perspectief het kabinet voor de sector voor ogen heeft. We houden jullie op de hoogte.