15 april: online symposium over verspreiding aerosolen

Op donderdagavond 15 april 2021 vindt een online symposium plaats over de feiten en fabels rond de verspreiding van aerosolen bij spreken en zingen. Het symposium is in eerste instantie gericht op KNO-artsen, logopedisten, huisartsen en zangpedagogen. Maar omdat het onderwerp juist voor de koorwereld van groot belang is, zijn ook dirigenten en andere nauw betrokkenen welkom.

Het symposium is een initiatief van KNO-arts Peter van Rijn (OLVG- Amsterdam, foto) in samenwerking met www.stemplatform.nl. De bijeenkomst zet de diverse onderzoeken over persoons- en groepsbescherming die tot dusver zijn verricht, op een rij. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer: ventilatie en luchtreiniging, de fysica van corona-overdracht en het effect van maskerbescherming bij spreken en zingen. Ook is een visualisatie te zien van lucht- en druppelbewegingen, met en zonder bescherming.

* Let op: dirigenten mogen bij aanmelding de beroepsgroep ‘zangpedagogen’ aanvinken