Corona Actueel

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 december 2022, 16.45 uur

Richtlijnen rond corona voor de koorsector

Het coronavirus is niet weg en kan zeker in de herfst – en winterperiode opleven. Door de opgebouwde immuniteit en de vaccinaties is Nederland beter tegen het virus beschermd. Dat neemt niet weg dat we moeten blijven opletten en elkaar helpen, zodat we elkaar niet besmetten.

Juist als er geen maatregelen zijn, kan het voor een goed verloop van repetities en/of concerten nodig zijn om met elkaar te praten over bijvoorbeeld ventilatie, hygiëne van de repetitieruimte en het eventueel zingen in zigzagformatie. Het is belangrijk om als koor of zanggroep goed met elkaar in gesprek te blijven om gezamenlijk een repetitie- en/of concertomgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Heb hierbij respect voor elkaars standpunten. In het document Richtlijnen rond corona voor de koorsector staan een aantal suggesties.

Mocht het onverhoopt toch nodig zijn dat de Rijksoverheid weer maatregelen aankondigt, dan kijkt Koornetwerk Nederland naar de Maatregelenladder die hoort bij het Sectorplan Corona Culturele en Creatieve sector van de Taskforce creatieve en culturele industrie. In dat geval passen we de richtlijnen voor de koorsector daarop aan.

Het mailadres corona@koornetwerk.nl blijft ook de komende tijd beschikbaar voor vragen en onduidelijkheden omtrent Corona.