Corona Actueel

Stap 3: sinds 5 juni weer buiten zingen

Geplaatst op: 4 juni 2021, laatste tekstwijziging: 10 juni 2021

Het advies van de Rijksoverheid om niet samen te zingen, geldt sinds 5 juni niet meer voor repetities in de buitenlucht. Dat is bemoedigend voor koren die buiten aan de slag zijn of willen. Dat blijkt uit de toelichting op de gewijzigde Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Inmiddels is de tekst over zingen op de betreffende pagina van de Rijksoverheid ook aangepast.

Onlangs stuurde Koornetwerk Nederland een urgente brief aan de ministers De Jonge en Van Engelshoven. Zingen voor de zomer kan voor koren belangrijk zijn en het negatieve advies staat dit in de weg. Kamervragen hebben het advies niet volledig van tafel gekregen, maar door het vrijgeven van buiten zingen is wel meer ademruimte ontstaan. Koornetwerk Nederland is daarom blij met deze versoepeling.

Voor repetities in binnenruimten, hoewel niet verboden, blijft het advies voorlopig nog van kracht. Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Koren kúnnen in stap 3 een eigen afweging maken of ze het verantwoord vinden om binnen weer bij elkaar te komen. Voor koren die besluiten te gaan zingen is hier het protocol te vinden en hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Het advies wordt ook voor de binnenruimten ingetrokken zodra het risiconiveau ‘waakzaam’ bereikt wordt. Dat risiconiveau komt overeen met stap 4 uit het openingsplan. Die stap is nu voorzien op 30 juni, mits de cijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Op 22 juni wordt hierover een besluit genomen.

Koornetwerk Nederland blijft zich intussen inzetten voor de inhoud van de brief aan de ministers en om het advies definitief plaats te laten maken voor goede voorlichting en gecoördineerde inzet om het gebruik van binnenruimtes verantwoord mogelijk te maken, bijvoorbeeld door verbeterde ventilatie. Daarnaast werkt Koornetwerk Nederland met de Werksessies KoorKracht! de komende tijd aan een krachtig herstelplan voor de koorsector.