Koor & Corona – Update 02/05

Consulteer regelmatig deze website om van het meest recente nieuws op de hoogte te blijven.  Wanneer kunnen we weer samen zingen? Update 2 mei 2020 Veel koren en korenorganisaties vragen zich af wanneer koren weer kunnen opstarten met zingen. Deze vraag is nog niet te beantwoorden met een concrete datum. Op dit moment kan het […]

Lees verder

Koor & Corona – Update 27/04

Aan alle koren en koorgerelateerde organisaties in Nederland Ook de koorsector gaat in deze corona-crisis door turbulente tijden heen. Niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar uit werd gekeken, kunnen niet doorgaan. Dirigenten missen dit misschien nog wel meer dan de koorzangers, nog los […]

Lees verder

FB groep KOOR & CORONA

Op 20 april heeft Koornetwerk Nederland de FB groep KOOR & CORONA gelanceerd. We hebben deze openbare groep de eerster paar dagen even z’n gang laten gaan om een brede indruk te krijgen van wat ons in de Nederlandse koorsector bezig houdt. Dat bleek niet alleen heel veel, maar ook bijzonder uiteenlopend. We ervaren alle […]

Lees verder

Kan een koor stoppen met betaling van de dirigent?

Koren zoeken in deze coronatijd allerlei oplossingen om toch te blijven zingen. Repeteren via Zoom is daarbij erg populair. Maar er zijn ook koren, of koorzangers, die dat geen gelukkig alternatief vinden en menen dat het beter is om tijdelijk niet te repeteren. De ene keer overlegt een koor hierover met de dirigent, de andere […]

Lees verder

Coronaplan voor de koorsector in voorbereiding

Als je met je koor straks weer wilt repeteren, dan ben je als organisatie verplicht om een coronaplan op te stellen waarin je gedetailleerd vastlegt hoe je de RIVM richtlijnen borgt. Koornetwerk Nederland bereidt in samenwerking met landelijke partners binnen cultuurparticipatie universele richtlijnen voor, die voor het gemiddelde koor een bruikbare leidraad vormt. De landelijke […]

Lees verder

Brief van de taskforce aan minister Koolmees

Brief taskforce culturele creatieve sector aan minister Koolmees 10 04 2020 In de brief aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark vraagt de taskforce aandacht voor de constatering dat het generieke pakket van het kabinet inzake de coronacrisis niet goed aansluit op de structuur van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. In de […]

Lees verder

Uitbreiding TOGS-regeling

De regeling voor een eenmalige tegemoetkoming van €4000 is uitgebreid. Hierdoor hebben meer bedrijven en zzp’ers uit de culturele sector toegang tot deze TOGS-regeling: onder meer fotografie, filmproductiebedrijven & monumentenzorg. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit

Lees verder

Buma komt sector tegemoet in de corona-periode

De corona-maatregelen treffen de sector hard. Buma heeft daarom besloten om zowel muziekgebruikers als rechthebbende tegemoet te komen. Dit betreft ook de makers en de koren in de koorsector. Buma heeft Koornetwerk Nederland geïnformeerd dat koren geen afdracht verschuldigd zijn voor Buma over de periode dat zij als gevolg van de corona-crisis niet kunnen repeteren […]

Lees verder

Eerste bevindingen uit Corona-cultuurenquête

De enquête van Koornetwerk Nederland, LKCA, KNMO en het Huis voor de Kunsten Limburg hebben samengesteld om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen is inmiddels gesloten. Uit de ruim 5.000 ingevulde vragenlijsten is een eerste voorzichtige analyse gemaakt:  Gevolgen coronavirus voor amateurkunstverenigingen  De schade als gevolg van de […]

Lees verder