Inschrijven UBO-register

Schrijf je vereniging of stichting vóór 27 maart 2022 in in het UBO-register  Heb je al een bericht ontvangen van de Kamer van Koophandel, over het UBO-register? Zo niet, dan kan dat elk moment gebeuren. Ingevolge nieuwe wetgeving om witwaspraktijken tegen te gaan moeten (ook kleine) verenigingen of stichtingen (zoals zangkoren) een uiteindelijke belanghebbende, een Ultimate […]

Lees verder

Organisatiekracht van koren moet beter

Meer dan de helft van de verenigingen die amateurkunst beoefen ziet het ledenaantal dalen. De coronapandemie heeft deze ontwikkeling versterkt. Met name dansgroepen en koren zijn somber over de toekomst. Dit is één van de conclusies van de tweede Verenigingsmonitor die LKCA in september heeft uitgebracht. De monitor beveelt aan dat verenigingen hun organisatiekracht verbeteren. […]

Lees verder

Save the date: Utrecht Zingt festival Leading Voices

Utrecht, 27 – 31 juli 2022 In de zomer van 2022 vindt in Utrecht het Utrecht Zingt festival Leading Voices plaats. Het evenement richt zich op de ontwikkeling van dirigenten, vocal leaders en muziekdocenten. Het programma wordt door een internationale muziekcommissie samengesteld en focust op vijf thema’s die van belang zijn voor een koorleider van de toekomst: persoonlijk leiderschap, […]

Lees verder

#KoorOn! – met dirigenten samen op weg

Goed nieuws: #KoorOn! gaat door! Fonds Cultuurparticipatie (FCP) heeft de aanvraag van Koornetwerk Nederland gehonoreerd om een positieve impuls aan de rol en positie van de dirigenten in het herstel van de koorsector.  Een koordirigent vormt meestal de spil binnen een koor en is daarom een essentiële groep binnen de koorsector. Natuurlijk geven ze leiding aan hun koren om hun muzikale ambities […]

Lees verder

Checklist WBTR

Handige checklist WBTR op website NOV De Vereniging voor vrijwilligers NOV heeft een handige checklist op zijn website staan voor verenigingen en stichtingen om aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) te voldoen. De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Delen […]

Lees verder

RvC aan formateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Citaat uit Volkskrant 15-04-2021OPROEP RAAD VOOR CULTUUR: “Voor amateurkunst is 25 miljoen euro extra nodig om muziekscholen te versterken, evenals bijvoorbeeld het netwerk van koren, …” Persbericht Raad voor Cultuur d.d. 15-04-2021: Investeer in cultuur voor iedereen Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan […]

Lees verder

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot.  Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies […]

Lees verder

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Velen herinneren zich nog het derivatenschandaal van woningcorporatie Vestia en de malversaties […]

Lees verder